HEM

Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning har man när den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans ordning skiljer sig lite beroende på om det är en kremationsakt eller jordbegravning. Vid kremation äger avskedet rum efter sista psalmen medan vid jordbegravning sker avskedet alldeles i slutet av akten vid graven. Normalt innehåller en begravningsgudstjänst två eller tre psalmer och det finns utrymme för ytterligare musik i form av t ex solosång. Oftast inleds och avslutas gudstjänsten med klockringning och akten tar ca 45 minuter. Variationer förekommer. Detta är Svenska kyrkans ordning:

Orgelmusik
Ev. solosång
Psalm
Griftetal
Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm
Begravningsbön
Herrens bön
Psalm
Avsked
Välsignelsen
Ev. solosång
Orgelmusik
Begravningsbyrån Stilla AB
Infanterivägen 2
587 58 Linköping
Begravningsbyrå LinköpingInfoo.se - Den 
officiella svenska webbkatalogen
Öppet vardagar 08:30 - 17:00
Jour alla dagar dygnet runt
Telefon: 013 - 10 40 09
Fax: 013 - 10 40 23
E-post: info@stilla.nu