Äktenskapsförord

Att förbereda för framtida eventuella händelser kan kännas tungt, och är något vissa drar sig från att göra. Men, genom att skriva avtal och klargöra saker innan något inträffar skapas tydlighet såväl som trygghet. Vi går tillsammans igenom just din/er situation för att skapa bästa möjliga förutsättningar genom korrekt upprättade juridiska handlingar, så som: 

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal som makar eller blivande makar kan upprätta tillsammans för att bestämma vad som ska hållas utanför respektive ingå i en framtida bodelning mellan makarna. Detta dokument ska registreras hos Skatteverket.