Arvskifte

Arvskifte
Efter bouppteckningen åtar vi oss att upprätta ett arvskifte, dvs. den handling som krävs för att slutligen fördela arvet mellan dödsbodelägarna. Om det är flera personer som ska ta arv behöver man dokumentera vem som ska ärva vad, och denna handling krävs för att de faktiska tillgångarna ska kunna betalas ut till arvingarna.