Förvaltning av dödsbo

Förvaltning av dödsbo
Vi åtar oss även att förvalta dödsbon, vilket innebär att vi ombesörjer betalning av räkningar, uppsägning av abonnemang, begäran av försäkringspengar, deklarerar och liknande praktiska göromål som annars kan upplevas som betungande för de efterlevande.