Framtidsfullmakt

Att förbereda för framtida eventuella händelser kan kännas tungt, och är något vissa drar sig från att göra. Men, genom att skriva avtal och klargöra saker innan något inträffar skapas tydlighet såväl som trygghet. Vi går tillsammans igenom just din/er situation för att skapa bästa möjliga förutsättningar genom korrekt upprättade juridiska handlingar, så som: 

Framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en ny typ av fullmakt i Sverige, som blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta tillvara sin rätt. En framtidsfullmakt kan omfatta såväl personliga som ekonomiska angelägenheter. Att upprätta en framtidsfullmakt är ett sätt för fullmaktsgivaren att idag välja vem som ska hjälpa till med t.ex. bankärenden och likande i framtiden, om man då inte längre kan bevaka sina egna intressen. En vanlig fullmakt som lämnas på t.ex. banken upphör nämligen att gälla om personen som lämnat den blir beslutsoförmögen. Framtidsfullmakten fungerar som ett alternativ till god man.