Funderingar

Att fundera över inför besöket på Stilla

Begravningslagen säger att kremation eller gravsättning av kista ska ske inom en (1) månad efter dödsfallet.

Har den avlidne uttryckt önskemål

I många fall har den avlidne, muntligt eller skriftligt, uttryckt hur begravningen ska utformas. Om inte, är det upp till de efterlevande att bestämma.

Kyrka eller kapell

Det är vanligast att en begravning hålls i en kyrka eller ett kapell, men den kan också hållas utomhus eller i någon annan lokal.

Kyrkligt eller borgerligt

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är det en präst som är officiant under begravningsgudstjänsten och man följer Svenska kyrkans ordning. Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan håller man istället en borgerlig begravningsakt i ett begravningskapell eller annan önskad plats och det är en borgerlig förrättare som håller i akten. Borgerlig officiant är oftast en person från begravningsbyrån eller i förekommande fall en frikyrkopastor, men det kan också vara en vän eller släkting.

Dödsannons

Vi hjälper till med utformning av dödsannonsen och ser till att den publiceras. Se vidare under rubriken "dödsannons".

Val av kista och ev urna

Det finns ett stort urval av kistor i olika färger och träslag. Se vidare under rubriken "Kista och urna".

Klädsel i kistan

Den avlidne kan antingen kläs i en vit svepskjorta eller så kan privata kläder användas. Ibland vill man som anhörig skicka med något personligt som exempelvis egen kudde, handväska, brev eller kanske en teckning. Som anhörig kan man också välja att vara med vid kistläggningen. Vi erbjuder även hämtning med kista i hemmet.

Bisättning

Bisättning är ett annat ord för visning då det ges tillfälle att se den avlidne i kistan och ta ett sista farväl.

Musik

Inledningsmusik och avslutningsmusik på orgel, samt eventuell sång- eller instrumental solist eller cd-musik. Se vidare under rubriken musik till vänster i menyn.

Programkort

Ibland finns önskemål om ett programkort för begravningen och detta kan tryckas på ett tryckeri eller så kan anhöriga göra det själva. I programkortet brukar man skriva ut ordningen för begravningen, vilken musik som ska spelas, psalmtexterna samt namnen på de som medverkar.