Hur vi arbetar

Hur vi arbetar

Två frågor är vägledande för oss:

Hur skulle jag själv vilja bli bemött om någon närstående till mig avlidit?

Vilken miljö vill jag mötas av på en begravningsbyrå?

För oss är det viktigt att i mötet med sörjande få en god kontakt genom respekt och engagemang, tillit och diskretion där empati är en självklarhet. Vi vill att de sörjande verkligen känner sig omhändertagna. Att bli sedd och att någon verkligen lyssnar och försöker förstå är så otroligt viktigt i den situation som en sörjande befinner sig i. Vi försöker alltid "höra vad som sägs och förstå vad som menas".

Den fysiska miljön är en viktig del. De anhöriga ska inte behöva komma till ett kontor och "beställa varor och tjänster" av oss. I våra lokaler möter vi anhöriga i trivsamt möblerade rum som skulle kunna finnas i vilket hem som helst vilket underlättar det personliga mötet.

Idag arbetar sju begravningsrådgivare på Stilla och varje rådgivare följer sina uppdrag från början till slut, allt ifrån planering av begravning tillsammans med de efterlevande, kistläggning, transport, genomförande av begravningen samt värdskap vid minnesstunden.

Vi tillhandahåller även kvalificerad familjejuridisk rådgivning genom vårt dotterbolag Stilla familjejuridik AB.

Maud Larsson arbetar dessutom som officiant vid borgerliga begravningar.

Vår värdegrund

  • Vi sätter vår uppdragsgivare i centrum, skapar trygghet och lyssnar på önskningar och idéer och vi anstränger oss för att omsätta dessa till verklighet
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi behandlar den avlidne med respekt och värdighet som om det vore en egen anhörig
  • Vi sparar inte på stegen
  • Vi respekterar allas olikheter i form av ålder, etnisk bakgrund, kön och sexuell läggning

Detta är Stilla-andan som vi värnar om.