Juridik

Välkommen till Stilla familjejuridik AB

Stilla Familjejuridik är ett helägt dotterbolag till Begravningsbyrån Stilla AB som har funnits i Linköping sedan 2006.

Stilla familjejuridik AB startades under hösten 2013 och har för närvarande två anställda.

Vår primära uppgift är att hjälpa efterlevande med familjejuridisk rådgivning gällande bland annat bouppteckning, arvskifte och förvaltning av dödsbon.