Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning har man när den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans ordning skiljer sig lite beroende på om det är en kremationsakt eller jordbegravning. Vid kremation äger avskedet rum i kyrkan/kapellet efter sista psalmen medan vid jordbegravning sker avskedet alldeles i slutet av akten vid graven. Normalt innehåller en begravningsgudstjänst två eller tre psalmer och det finns utrymme för ytterligare musik i form av t ex solosång. Oftast inleds och avslutas gudstjänsten med klockringning och akten tar ca 45 minuter. Variationer förekommer. Detta är Svenska kyrkans ordning:

Orgelmusik
Ev. solosång
Psalm
Griftetal
Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm
Begravningsbön
Herrens bön
Psalm
Avsked
Välsignelsen
Ev. solosång
Orgelmusik