Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning har man när den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans ordning skiljer sig lite beroende på om det är en kremationsakt eller jordbegravning. Vid kremation äger avskedet rum i kyrkan/kapellet medan vid jordbegravning sker avskedet vanligtvis ute vid graven. Normalt innehåller en begravningsgudstjänst två eller tre psalmer och det finns utrymme för ytterligare musik i form av t ex solosång. Oftast inleds och avslutas gudstjänsten med klockringning och akten tar ca 45 minuter. Såhär kan ordningen i Svenska kyrkan se ut, men variation kan förekomma:

Inledningsmusik
Ev. solosång
Psalm
Griftetal
Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm
Förbön
Herrens bön
Psalm
Avsked
Välsignelsen
Ev. solosång
Avslutningsmusik