Musik

Musiken har en mycket viktig roll vid begravningen. Det är under musiken som man får utlopp för känslor på ett helt annat sätt än under det talade ordet.

Vid en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning är det vanligt med instrumental musik i början och slutet av akten samt två eller tre psalmer. Därutöver finns möjlighet att ha ytterligare musik i form av solosång, musiker eller inspelad musik. I alla kapell finns möjlighet att spela upp inspelad musik men detta är inte alltid möjligt i kyrkorna.

Vid en borgerlig begravning är man friare att utforma högtiden efter egna önskemål och utifrån vad som är möjligt i den lokal som valts för akten.

Vi på Stilla har egna solister, Hanna och Jennie, samt ett stort antal solister inom sång och musik knutna till vårt nätverk för att kunna tillmötesgå de önskemål som finns. I vissa fall har anhöriga en egen kontakt som sjunger eller spelar.

Klicka på länkarna: