Rådgivning

Bouppteckning

Vi upprättar bouppteckning som enligt lag ska ske inom tre månader från dödsfallet.

I de fall det saknas ekonomiska medel i dödsboet för att täcka begravningskostnaderna kan kommunen träda in och göra en dödsboanmälan. Denna ersätter då bouppteckningen. Anhöriga ska i så fall snarast kontakta kommunens handläggare för dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.

Förvaltning av dödsbo

Vi åtar oss förvaltning av dödsbo, dvs. betalning av räkningar, uppsägning av abonnemang, begära ut försäkringspengar etc.

Arvskifte

Vi åtar oss att upprätta arvskifte, dvs. upprätta den handling som krävs för att fördela arv mellan dödsbodelägarna.

Testamente

Vi åtar oss att upprätta testamente, som är ett juridiskt bindande dokument som en person (testator) skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska regleras efter dennes död.