Testamente

Att förbereda för framtida eventuella händelser kan kännas tungt, och är något vissa drar sig från att göra. Men, genom att skriva avtal och klargöra saker innan något inträffar skapas tydlighet såväl som trygghet. Vi går tillsammans igenom just din/er situation för att skapa bästa möjliga förutsättningar genom korrekt upprättade juridiska handlingar, så som: 

Testamente
Vi åtar oss att upprätta testamenten, som är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död.