Urnakt

I vissa fall kan det vara aktuellt att hålla en begravningsakt med urna istället för en med kista, s k urnakt. Denna kan utformas både enligt Svenska kyrkans ordning eller som en borgerlig begravningsakt och äger alltså rum efter kremeringen. Urnakt kan t ex vara aktuellt om dödsfallet inträffat på annan ort eller utomlands. Då kan det finnas både praktiska och ekonomiska skäl att hålla en urnakt.

Observera att man måste ha en kista för omhändertagande, transport och kremering av den avlidne.